Airbnb przeciw dyskryminacji

live-there_tokyo_elliott_dinner_20160223_0137

Klienci Airbnb, platformy łączącej wynajmujących z poszukującymi noclegów, zgłaszali przedstawicielom firmy, iż często odmawiano im noclegu np. ze względu na odmienny kolor skóry. W celu ograniczenia dyskryminacji Airbnb zakazał zamieszczania w ogłoszeniach informacji o preferowanych gościach – nie można określać oczekiwanego pochodzenia, orientacji seksualnej, koloru skóry, religii, niepełnosprawności czy stanu cywilnego. Każdy wynajmujący musi zaakceptować nowy zapis regulaminu, który brzmi:

Wierzymy, że niezależnie od tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd podróżujesz masz prawo należeć do społeczności Airbnb. Dołączając do tej społeczności zobowiązujesz się traktować wszystkich innych członków tej społeczności, bez względu na ich rasę, religię, pochodzenie, niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną czy wiek z szacunkiem, bez osądzania (tłum. z ang.).

Jednocześnie prezes firmy przeprosił, że zbyt długo zwlekano z rozwiązaniem problemu dyskryminacji, który był już zgłaszany dużo wcześniej i wielokrotnie przez społeczność Airbnb.

-> adweek